“Routing” д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

“Routing” д.о.о. Бања Лука,
Ул. I Крајишког корпуса 16, 78 000 Бања Лука,
електронска пошта: info@routingbl.com

Оглас остаје отворен: до попуне радног мјеста

 1. Дипломирани инжињер електротехнике ............1 извршилац
 2. Дипломирани инжињер грађевинарства – смјер нискоградња.........1 извршилац
Рад на: неодређено вријеме

Услови:
- пожељно радно искуство у пословима израде просторно-планске и техничке документације из области нискоградње
- пожељно посједовање возачке дозволе Б категорије
-пожељно познавање енглеског језика

Уз пријаву треба приложити:
-CV
Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС”.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;