"HKP CONSULTING" д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

"HKP CONSULTING" д.о.о. Бањалука

 расписује конкурс за пријем радника у радни однос

1. грађевински техничар - 2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:
1. Ссс одговарајућег смјера,
2.  Минимално 1 (једна) година радног искуства,
3. Познавање рада на рачунару,
4. Возачка дозвола "В" категорије,

2. дипломирани инжењер електротехнике - 1  извршиоца
3. дипломирани инжењер машинства – 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:
1.  ВСС одговарајућег смјера,
2.1.Минимално (1) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике, јака струја),
2.2. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама дипломирани инжењер машинства (KGH),
3. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),
4. Познавање енглеског језика,
5. Возачка дозвола "В" категорије.

Документација: Радна биографија (CV) и докази о испуњавању осталих услова (диплома, увјерење о положеном стручном испиту и сл.).
Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваким радним даном у периоду од 08:16h, на адреси послодавца или уз претходну најаву на телефон: тел:   051/303-620, Моб: 065/888-889. Фаx:   051/263-029 или е-маил адресу:     info@hkpbl.com,    zeljko.momic@hkpbl.com, branko.aleksic@hkpbl.com

Пријаве на конкурс достављају се у року од З0 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.


Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;