Технолог- SHP Celex

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Вриједни сте и амбициозни?! Желите стећи драгоцјено искуство у раду?! Тражите тим који ће Вам пружити могућност да учите и континуирано напредујете?!  Пријавите се наш конкурса:


Технолог у Kонфекцији папира Бања Лука

ОЧЕKУЈЕ ВАС:
•    Едукација и увођење у занимљив посао,
•    Рад у динамичном тиму,
•    Пријатна радна атмосфера ,
•    Могућност континуираног развоја.

ОД ВАС ОЧЕKУЈЕМО:
•    Самоиницијативност и самосталност у раду
•    Развијене комуникацијске вјештине и динамичност
•    Савјесност, педантност и добру организацију
•    Спремност на учење и на рад под притиском са дефинисаним законским и групацијским роковима

ПОТРЕБНА ЗНАЊА И ВЈЕШТИНЕ
•    технолошки факултет –дипломирани инжењер технологије
•    радно искуство у производњи у трајању од минимално 1 године,
•    позванање ИСО стандардизације и ИФС
•    познавање рада на рачунару (MS office)
•    познавање енглеског језика.
•   
ОПИС ПОСЛОВА
•    одговара за извршавање седмичног и дневног плана производње 
•    води рачуна о исправности евидентирања присуства радника на послу , кварова, застоја у систему и рачунарима на машинама на свим линијама,
•    води рачуна о сигурности на раду и функционисање свих сигурносних уређаја на машинама, сарађује са осталим службама
•    одговоран је за поштивање интерних налога , прописа и смјерница за производњу папира,
•    израда мјесечних обрачуна,извјештаја према потреби и контролисање Система, предлагање побољшања
•    одговоран за реализацију радних налога, учинака и временског искориштења на свим линијама у конфекцији папира
•    одговоран је за контролисање  унешене и консигноване производње и свих података у одговарајуће формуларе и пословни систем
•    припрема формулара,евиденција,увођења нових стандарда и стандардизација, сарађује са осталим колегама
•    према потреби  и распореду руководиоца у случају ванредних активности води смјену,
•    врши контроле вођа машина, одрађених послова и осталих задатака договорених са осталим службама
•    врши приједлоге за побољшање рада производних лија у Kонфекцији 
•    даје са осталим колегама технолозима, примједбе и приједлоге на квалитет улазних сировина,полупроизвода (папира), репроматеријала и амбалаже    
•    даје примједбе и приједлоге за одржавање, сарађује са службом одржавања
•    даје примједбе и приједлоге на радну способност чланова посада,на свим линијама у „ПХПр“.

Пријавити се можете достављањем Вашег ЦВ-а на е-маил celex@shpgroup.eu
Лично или поштом на адресу:  SHP Celex а.д. Бања Лука, Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;