СЗТР МЕТАЛПЛАСТ

  • Добој

Опис радног мјеста

СЗТР МЕТАЛПЛАСТ Радомир Божичковић с.п. Добој
Грабовица бб, Добој
Tелефон: 065/621-352
имејл: metalplastdoboj@gmail.com


Оглас за пријем у радни однос на позицију:

1. Металостругар / металоглодач /    - 1 извршилац
2. Алатничар            - 1 извршилац           
Рад на неодређено вријеме:
Мјесто рада / регија:Добој

Опис радног мјеста:
1. Металостругар
2. Конструисање алата за обраду пластике

Датум објаве огласа: 13.05.2022. год.        Датум истека огласа: 31.05.2022. год.
Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену адресу послодавца.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;