"ETMAX" Бања Лука

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

  “EТMAX” Бања Лука

                                            КОНКУРС
      за запошљавање радника на одређено/неодређено вријеме

-    Монтер – 6 (шест) извршилаца
-    Електро монтер – 3 (три) извршиоца
-    Самостални електричар – 1 (један) извршилац

Теренски рад 15/7 дана. Смјештај на терену, три оброка дневно и превоз за раднике су обезбјеђени.
Пожељно радно искуство. Плата по договору (основна плата и стимулативни дио).
Пријаве радника путем мејла: office@etmaxdoo.com и телефона на број +387 65 238-596; +387 51 235-211.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;