Дипломирани инжењер електротехнике- "HKP CONSULTING" д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

"HKP CONSULTING" д.о.о. Бањалука, расписује конкурс за пријем радника у радни однос:

1. Дипломирани инжењер електротехнике (јака струја) - 1  извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:
1.  ВСС одговарајућег смјера,
1.2. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама,
2. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),
3. Познавање енглеског језика,
4. Возачка дозвола "В" категорије.
Документација: Радна биографија (CV) и докази о испуњавању осталих услова.

Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваким радним даном у периоду од 08:16h, на адреси:
"HKP CONSULTING" д.о.о. Бања Лука
Петра Kочића 5
78 000 Бања Лука
уз претходну најаву на телефон:       
Тел:   051/303-620
Моб: 065/888-889
Фаx:   051/263-029
или е-маил адресу:   info@hkpbl.com,  zeljko.momic@hkpbl.com,  branko.aleksic@hkpbl.com

Пријаве на конкурс достављају се у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;