Трговац-„FRATELLO TRADE“ АД

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће „FRATELLO TRADE“ АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава


                                                   О Г Л А С
                  за попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Радно мјесто:
-    Трговац – 1 извршилац,
-    Мјесто рада: рибарница на градској тржници, Бања Лука,
-    Пријем у радни однос на одређено вријеме,
-    Пуно радно вријеме.

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:
-    ССС – IV или III степен,
-    Да није кажњаван,
-    Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:
-    Познавање рада на рачунару, фискалној каси (основе).

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-маила zelko.pecanac@fratello-trade.com или info@fratello-trade.com.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;