СКЛАДИШНИ РАДНИК (М)-Компанија „АС“ д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Компанија „АС“ д.о.о. Јелах-Тешањ
Ул.Рамићи бб
78000 Бања Лука

расписује оглас за сљедећу позицију:

СКЛАДИШНИ РАДНИК (М)............  1 извршилац
Мјесто рада: Бања Лука

Основне обавезе и одговорности:
•    Преузима, сортира и одлаже робу;
•    Адекватно припрема комисионе листе (наруџбе) у смислу количина, врста и паковања специфициране робе;
•    Попуњава комисионе позиције и одговара за перманентну попуњеност истих;
•    Брине о роковима трајања производа, те осигурава чистоћу, уредност и хигијенско-здравствену исправност намирница и радних просторија;
•    Сугерише недостатак одређених роба у количини, врсти и паковању роба, те правовремено најављује критичне рокове;
•    Приликом одлагања робе, попуњавања позиција и комисонирања, према роби се односи са пажњом доброг домаћина.

Услови:
•    КВ (квалифицирани радник) или ССС (средња стручна спрема),
•    Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Нудимо Вам:
•    Пријатно радно окружење,
•    Професионални рад и развој у компанији која је лидер на тржишту.
Уколико испуњавате наведене услове, молимо Вас, пошаљите свој ЦВ на е-маил: posao@asjelah.ba или контактирајте број 051/491-090, најкасније до 03.10.2022. године.
Бит ће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Оглас отворен до попуне радног мјеста.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;