Жељезнице Републике Српске а.д.

  • Бања Лука
  • Добој
  • Зворник
  • Приједор

Опис радног мјеста

Број:  I-4.18399-1 /22
Датум: 20.09.2022.године
На основу члана  32. Закона о раду (“Сл.гласник РС” број 1/16,66/18и 91/21– Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), чланa 3. и 4. Правилника о раду Жељезница Републике  Српске а.д. Добој, а у вези са одредбама 646 Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја, Плана запошљавања за 2021/2022. годину број: I-4.24503/21 од  21.12.2021.године и сагласности Владе Републике Српске – Закључак  број: 04/1-012-2-3251/22 од 01.09.2022. године, (ЖРС протокол број: II-2. 18006/22 од 14.09.2022. године) те одобрења Свјетске банке од 06.09.2022. године,  Управа Друштва расписује:

                                                               ЈАВНИ ОГЛАС
                                         за пријем у радни однос на неодређено вријеме

I
Сходно указаној потреби  расписује се Јавни оглас за пријем радника на неодређено вријеме на сљедећа радна мјеста:
Р. бр.    Назив радног мјеста    Занимање    Степен стр.спреме    Радно искуство    Здравст. способ.    Функцио. способ.    Организ. дио    Број
изв.
1.    Отправник возова    ССС (жељезнички смјер)    IV    6 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Бања Лука/ РЈ станица Поткозарје    1
2.    Отправник возова    ССС (жељезнички смјер)    IV    6 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Бања Лука/ РЈ станица Рамићи    1
3.    Отправник возова    ССС (жељезнички смјер)    IV    6 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРСДобој / РЈ станица Модрича са укрсницом Врањак    1
4.    Скретничар    СТР    II    3 мјес.    Б    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Бања Лука/ РЈ станица Пискавица    2
5.    Скретничар    СТР    II    3 мјес.    Б    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Нови Град/ РЈ станица Добрљин са укр. Равнице    1
6.    Скретничар    СТР    II    3 мјес.    Б    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Нови Град/ РЈ станица Омарска    1
7.    Маневриста    СТР    II    3 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Нови Град/ РЈ станица Омарска    1
8.    Скретничар    СТР    II    3 мјес.    Б    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Добој/ РЈ станица Брчко    1
9.    Маневриста    СТР    II    3 мјес.    A    Испит по Правил. 646    Секција УиРС Добој/ РЈ станица Добој    2
10.    Електро механичар    ССС електротехнички смјер-слаба струја    III    4 мјес.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Добој / ТК дионицаДобој    1
11.    Електро механичар    ВК електротехнички смјер - слаба струја    V    1 год.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Добој / СС дионица Добој    1
12.    Електро механичар    ССС електротехнички смјер - јака струја    III    4 мјес.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Добој / КМ дионица Добој    1
13.    Инжењер за електронске и електромеханичке СС уређаје    Високо образовање - техничке науке (електротехнички смјер - слаба струја)    VII-1 / 180 ETCS    1 год.    општа    Microsoft Office (Word, Excel)   Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Бања Лука    1
14.    Електро механичар    ВК електротехнички смјер - слаба струја    V    1 год.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Бања Лука / ТК дионица Бања Лука    1
15.    Електро механичар    ВК електротехнички смјер - слаба струја    V    1 год.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Бања Лука / СС дионица Бања Лука    2
16.    Електро механичар    ССС електротехнички смјер-слаба струја    III    4 мјес.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Бања Лука / СС дионица Бања Лука    1
17.    Електро механичар    ВК електротехнички смјер - јака струја    V    1 год.    Д    Испит по Правил. 646    Секција ЕТП Бања Лука / ЕЕП и ЈС дионица Бања Лука    1
18.    Бравар    ВК машинског смјера    V    1 год.    Општа    -    Служба за механизовано одржавање пруга, РЈ за мех одржавање пруга Бања Лука    1
19.    Електроничар    ВК електротехничког смјера    V    1 год.    Општа    -    Служба за механизовано одржавање пруга, РЈ за мех одржавање пруга Добој    1
20.    Пружни радник    НК    I    -    Општа    -    Секција ЗОП Добој, РЈ ЗОП Модрича    1
21.    Пружни радник    НК    I    -    Општа    -    Секција ЗОП Добој, РЈ ЗОП С. Костајница    2
22.    Пружни радник    НК    I    -    Општа    -    Секција ЗОП Добој, РЈ ЗОП Сочковац    2
23.    Пружни радник    НК    I    -    Општа    -    Секција ЗОП Добој, РЈ ЗОП Зворник Н.    1
24.    Пружни радник    НК    I    -    Општа    -    Секција ЗОП Добој, РЈ ЗОП Зворник Н., ПО Вишеград    1
25.    Главни инжењер за горњи строј    Високо образовање - грађевински смјер    VII-2 / 240 ECTS    2 год.    Општа    Microsoft Office
(Word, Excel)   Испит по Правил. 646    Секција ЗОП Бања Лука    1
26.    Инжењер за скретнице и индустриске колосјеке    Високо образовање – грађевински смјер    VII-2 / 240 ECTS    1 год.    Општа    Microsoft Office
(Word, Excel)                        Испит по Правил. 646    Секција ЗОП Бања Лука    1
27.    Пружни радник    НК    I    -    Општа        Секција ЗОП Бања Лука/РЈ ЗОП Приједор    1
28.    Пружни радник    НК    I    -    Општа        Секција ЗОП Бања Лука/РЈ ЗОП Нови Град    1
29.    Машиновођа    ССС жељезнички смјер/техничар вуче    IV    6 мј.    А    Испит по Правил. 646    Секција за ВВ Добој, РЈ за ВВ Добој    4
30.    Машиновођа у Зворнику    ССС жељезнички смјер/техничар вуче    IV    6 мј.    А    Испит по Правил. 646    Секција за ВВ Добој, РЈ за ВВ Зворник  и Брчко    1
31.    Машиновођа    ССС жељезнички смјер/техничар вуче    IV    6 мј.    А    Испит по Правил. 646    Секција за ВВ Бања Лука, РЈ за ВВ Бања Лука    1
32.    Возач маневарског возила    КВ    III    1 год.    А    Увјере. о стручној оспособ. за упр. УНИМАГ-ом (маневарским возилом) на индустријском колосјеку    Секција за ОШВ Приједор, РЈ Колска радионица    1
33.    Бравар    КВ    III    1 год    Општа        Секција за ОШВ Приједор, РЈ технолошка припрема, одржавање постр. и властита произ.    1
34.    Заваривач    КВ    III    1 год    Општа    Атест    Секција за ОШВ Приједор, РЈ колска радионица    1
35.    Бравар    КВ    III    1 год    Општа        Секција за ОШВ Приједор, РЈ колска радионица  1
36.    Руковаоц централног гријања    ВК    V    1 год    Општа    Положен испит  за руковаоца котл.пос    Секција за ОШВ Приједор, РЈ технолошка припрема, одржавање постр. и властита произ    1
37.    Руковалац маневре    ПК    II    2 год.    А    Испит по Правил. 646 Секција за ОШВ Бања Лука РЈ колска радионица  1
38.    Бравар-фарбар словописац    КВ    III    1 год.    Општа        Секција за ОШВ Добој РЈ колска радионица 1
39.    Колски отправник    ССС жељезнички смјер    IV    6. мј.    Ц   Microsoft Office (Word, Excel)  Секција за превоз робе Добој, РЈ за ТКП Добој под надзором Шамац    1
40.    Магационер    ССС жељезнички смјер    III    4. мј.    Ц    Испит по Правил. 646
Секција за превоз робе Добој, РЈ за ТКП Добој под надзором Шамац    2
41.  Прегледач кола станица Зворник Нови    ССС жељезнички смјер    IV    6. мј.    Б    Испит по Правил. 646
        Секција за превоз робе Добој, РЈ за ТПК Зворник Нови    1
42.    Прегледач кола станица Брчко    ССС жељезнички смјер    IV    6. мј.    Б    Испит по Правил. 646
         Секција за превоз робе Добој, РЈ за ТПК Зворник Нови    1
43.    Возовођа Омарска    ССС жељезнички смјер    III    4. мј.    Ц    Испит по Правил. 646
         Секција за превоз робе Приједор, РЈ за ТКП Приједор    2
44.    Возовођа    ССС жељезнички смјер    III    4. мј.    Ц    Испит по Правил. 646
          Секција за превоз робе Приједор, РЈ за ТКП Бања Лука    1
45.    Колски отправник/ магационер Приједор    ССС жељезнички смјер    IV    6. мј.    Ц    Испит по Правил. 646, Microsoft Office (Word, Excel)    Секција за превоз робе Приједор, РЈ за ТКП Приједор    1
46.    Бравар на ТО кола  Приједор    ССС жељезнички смјерили машински смјер    III    4. мј.    Општа     Секција за превоз робе Приједор, РЈ за ТПК Приједор са Омарском    2

Посебни услови радног мјеста

II   (1)   Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и  посебне услове наведене у тачки I овог Јавног огласа.
(2) Уколико се на Јавни оглас не пријави нико од кандидата који испуњава услове у погледу радног искуства и положеног 646 стручног испита, пријављеним кандидатима понудиће се Уговор на одређено вријеме/Уговор о обављању приправничког стажа.

(3) Уколико радник има положен испит 646, а нема потребно радно искуство са истим ће се закључити Уговор на одређено вријеме до испуњавања услова за заснивање радног односа на неодређено вријеме.
(4) Уколико радник нема положен стручни испит 646 са истим ће се закључити Уговор о обављању приправничког стажа.
(5)   Под посебним условом “положен стручни испит по 646 Правилнику“ подразумијева се стручни испит за конкретно радно мјесто или већи степен стручног оспособљавања којим је обухваћен План и програм оспособљавања за то радно мјесто.

III   (1)    Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.
(2)    По завршетку интервјуа  именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва на одлучивање, након чега генерални директор Друштва потписује Одлуку о избору кандидата.
(3)    По доношењу Одлуке о избору, изабрани кандидат се упућује на провјеру здравствене способности (извршно особље код овлашћене здравствене установе), те уколико не испуњава  услове, на провјеру здравствене способности упућује се другорангирани кандидат.

IV   Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“, а објавиће се и  на интернет страници  Завода за запошљавање РС, и на огласним таблама бироа за запошљавање: Добој, Бања Лука, Приједор, Брчко,Зворник и Нови Град, те интернет страници Друштва.

V    (1) Заинтересовани кандидати своје пријаве са биографијом и потребном документацијом достављају у затвореној коверти на адресу Жељезница РС а.д. Добој, Улица Светог Саве 71 Добој, или директно на писарници предузећа, са назнаком на предњој страни коверте  у горњем лијевом углу : „пријава на јавни оглас за пријем у радни однос – не отварати“, те на задњој страни коверте „име и презиме кандидата и мјесто становања“.

(2) Пријава на јавни оглас треба да садржи: краћу биографију, тачну адресу становања, број контакт телефона, назив радног мјеста и организационог дијела Друштва (нпр. скретничар у Секцији за управљање и регулисање саобраћаја Бања Лука, РЈ станица Пискавица) на које се пријављују, те такстативно наведене доказе о испуњавању услова који се уз пријаву достављају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

(3) Од доказа, кандидати су дужни да доставе:
-    пријаву са краћом биографијом
-    диплому
-    увјерење о положеном стручном испиту 646
-    родни лист
-    доказе о радном искуству на пословима који су тражени огласом
-    пријаву пребивалишта / боравишта.

(4) Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената које се неће враћати.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;