МОНТАЖЕР И СЕРВИСЕР КЛИМА УРЕЂАЈА- „OMNICOM“ д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

„OMNICOM“ д.о.о.
Бања Лука
Грчка бр. 5

КОНКУРС
За пријем радника у радни однос


1.    ФРИГОМАТИЧАР – МОНТАЖЕР И СЕРВИСЕР КЛИМА УРЕЂАЈА..........1 ИЗВРШИЛАЦ

УСЛОВИ:
-ССС или КВ радник
-пожељно радно искуство
-познавање варења цијеви фреонске инсталације
-возачка дозвола „Б“ категорије

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.
Пријаве на оглас са биографијом доставити на e-mail: office@omnicom.ba или лично доставити на адресу: „OMNICOM“ д.о.о., Грчка 5, Бања Лука.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;