Помоћни радник у кухињи-ВИЛА ВРБАС ДОО

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ВИЛА ВРБАС ДОО БАЊА ЛУКА
Ул.Браце Поткоњака бр.1
78000 Бања Лука


                                                            О Г Л А С

Помоћни радник у кухињи ..............1 извршилац

Услови рада:
-радно искуство минимум 6 мјесеци

Опис посла:
-рад на припреми медитеранске хране
Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/510-415
Оглас отворен до 10.10.2022 године

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;