Volonter Ujedinjenih nacija

  • Источна Илиџа
  • Источно Ново Сарајево
  • Пале

Опис радног мјеста

Javni oglas za prijem mlade osobe, UN volontera u Gradu Istočno Sarajevo

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2  (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative - ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva  odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCD-a na transparentan način  koristeći razvojno orijentisan  projektni pristup  u skladu sa  lokalnim  prioritetima. U sklopu komponente za mlade ReLoaD2 projekta planirano je da se poveća angažman mladih u rješavanje izazova u zajednici. Ovo je planirano kroz sprovedbu omladinskih inicijativa, organizovanje stažiranja / radne prakse za minimalno jednu osobu u 13 partnerskih JLS te jačanje vještina mladih kroz stručne / certificirane obuke, a sve s ciljem unapređenja njihovih ekonomskih perspektiva. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

Pozicija: Volonter Ujedinjenih nacija (UN-a) u zajednici
Broj pozicija: 1
Lokacija: Grad Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Trajanje ugovora: 6 mjeseci (uz mogućnost produžetka)

Odabrani volonter UN-a će raditi u prostorijama Grada Istočno Sarajevo, sa dogovorenim radnim vremenom pružajući podršku predstavniku gradske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u sprovedbi aktivnosti na nivou Grada.

Ovo je odlična prilika za sve zainteresovane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad gradske uprave, angažmanom kao Volontera Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada. Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).

Opis poslova:
Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLoaD2 projekta i predstavnika Gradske uprave Istočno Sarajevo za saradnju sa ReLOaD2 projektom, volonter UN-a će:
•    Pružati pomoć imenovanoj osobi za saradnju s ReLOaD2 projektom kako bi uspješno obavila sve poslove i zadatke koji se odnose na ReLOaD2 i druge projekte u sklopu UNDP portfolija „Socijalna inkluzija“;
•    Pružati pomoć gradskoj upravi u jačanju partnerskih odnosa  sa OCD, posebno s omladinskim OCD kao i predstavnicima mladih na nivou zajednice;
•    Pružati pomoć u provođenju javnih poziva za projekte OCD-a u gradskoj upravi ;
•    Pružati administrativnu podršku na terenu koja je neophodna radi organizovanja sastanaka, obuka i radionica koje će biti održane u sklopu ReLOaD2 projekta u gradskoj upravi; 
•    Pružati pomoć u promovisanju dobrih praksi ReLOaD2 projekta na nivou zajednice;
•    Učestvovati na certificiranim obukama koje organizira UNDP na temu administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina;
•    Povremeno pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima; Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa posla koje mu dodijeli supervizor.

Kriteriji i uvjeti:
•    Završena srednja škola ili ekvivalentan nivo obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra kao prednost;
•    Izvanredno poznavanje jednog od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini;
•    Dobre komunikacijske vještine. 

Broj radnih dana i trajanje:
Puno radno vrijeme: (5 dana sedmično)

Beneficije:
Mjesečna naknada za troškove života volontera;
Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;
Pravo na godišnji odmor;
Mogućnosti učenja.

Postupak podnošenja prijave:
Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja . Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici Grada Istočno Sarajevo i trebaju biti mlade osobe  od 18 do navršenih 30 godina starosti.
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu registry.ba@undp.org  najkasnije do 25. oktobra 2022. godine:
•    Curriculum Vitae (CV)/biografiju na službenim jezicima naroda u Bosni i Hercegovini koja sadrži koja sadrži:
Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stepenu obrazovanja; informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim.  
•    Motivaciono pismo na jednom od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini (250-500 riječi) u kojem ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.
•    Kopija svjedočanstva/diplome;
•    Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Zavod / Služba za zapošljavanje);
•    Potvrda o prebivalištu na području Grada Istočno Sarajevo.
Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za  mladu osobu, volontera UN-a u Gradu Istočno Sarajevo“.

Važna napomena:
•    Nepotpune, netačne  i neblagovremeno dostavljene prijave  neće se uzeti u razmatranje,
•    Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije će se uzeti u razmatranje za intervju. 
•    Postupak odabira kandidata će voditi ured UNV-a i UNDP-a u BiH.  

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;