Медицински техничар - УСЗ Дом за старија лица ,,ЛЕНКОМ'' Бијељина

  • Бијељина

Опис радног мјеста

УСЗ Дом за старија лица ,,ЛЕНКОМ'' Бијељина
Јерменска 41. Бијељина

Оглас за посао

Медицински техничар -1 извршилац

Потребни услови:
    ССС/ са или без положеног државног испита
    Пожељно искуство на истим или сличним пословима
    Флексибилност и поузданост
    Спремност на тимски рад

Kандидатима нудимо:
    Рад у смјенама – 40 сати седмично
    Рад у пријатном окружењу
    Редовна примања

Оглас остаје отворен до 15.12.2022.године.
Пријаве за посао доставити или лично на адресу УСЗ Дом за старија лица ,,ЛЕНКОМ'' Бијељина у улици Јерменска број 41. у Бијељини или путем е-маил адресе sdlenkom©gmail.com, или за додатне информације контактирати на бројеве телефона: 055/215-113, 065/580-049

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;