ТРГОВАЦ У КИОСКУ -„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ АД 

  • Бијељина

Опис радног мјеста

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ АД  -
БАЊА ЛУКА


                                                   О Г Л А С
                          за пријем радника у радни однос на одређено вријеме


ТРГОВАЦ У КИОСКУ
За подручја:     
•    БИЈЕЉИНА – 1 извршилац

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:
-    Минимално  ССС
-    Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји
-    Познавање рада на рачунару („MC office“)

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:   
-    Копија извода из матичне књиге рођених,
-    Копија увјерења о држављанству
-    Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba .

Молбе доставити на адресу:
ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ
 „Глас Српски-Трговина“ ад - Бања Лука,
Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;