Водећи инжењер са мјестом рада у „Рафинерија нафте Брод“

  • Брод

Опис радног мјеста

"ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука

Радник у Сектору енергетике - електропостројење  на радно мјесто Водећи инжењер са мјестом рада у „Рафинерија нафте Брод“ а.д. извршилаца - 1

Услови за заснивање радног односа:
1.    Општи услови који су прописани законом.

2.    Посебни услови:
-    VII степен стручне спреме – инжењер електротехнике, смјер енергетика;
-    Радни стажом у струци од најмање 3 године;
-    Одговорна особа спремна за рад у динамичном окружењеу;
-    Иницијативност и добре комуникационе способности;
-    Познавање рада на рачунару (Word, Excel);
-    Додатно образовање представља предност.

3.    Опис Послова
-    Учествује у организацији, праћењу и вршењу анализа производње, дистрибуције и експлоатације електричне енергије;
-    Учествује у организацији, координацији и контролисању рада своје организационе јединице са радом осталих енергетских процеса као и  са технолошким процесима;
-    Учествује у контролним прегледима постројења и дијелова постројења;
-     Учествује у изради плана радова текућег и инвестиционог одржаваньа;
-    Рад на изради годишњих и оперативних планова;
-    Учествује у изради нормативних аката материјала и енергената, на бази енергетских и
материјалних билансa;
-    Предузима мјере на оптимизациjи рада пocтpojeњa, са циљем смањења трошкова;
-    Доставља дневне, мјесечне и годишње извјештаје о проблематици постројења непосредном руководиоцу;
-    Обавља и друге послове везано за несметан рад постројења. 

4.    Потребна документа:
-    Биографија (CV)
-    Докази о радном искуству.

Са свим кандидатима који испуњавају услове, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.
Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

5.    Рок за подношење пријава :
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Документи се достављају лично, електронски или на адресу:
„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37a (са назнаком потреба за радником на радно мјесто Водећи инжењер - Сектор енергетике у „Рафинерија нафте Брод“ а.д.).
Телефон: 051/242-812; 051/242-826
Е-mail: info@optimagrupa.net

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;