ТРГОВАЦ-СЗР “ПЕКАРА ЦЕНТАР ” с.п.

  • Градишка

Опис радног мјеста

СЗР “ПЕКАРА ЦЕНТАР ” с.п. Морина Исмира Градишка
Градишка , Тел. 062/509-520Оглас за пријем у радни однос на позицију:

ТРГОВАЦ
Број извршилаца: 2
Рад на: неодређено вријеме
Мјесто рада/регија: Градишка

Опис радног мјеста: 
Продаја пекарских производа

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом и посебне услове:
1.  КВ, ССС- трговац и сродна занимања
НАПОМЕНА: Почетна плата 1000,00 КМ

Датум истека: до попуне радног мјеста
Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену АДРЕСУ послодавца.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;