ВОЛОНТЕР-OIKOS INSTITUT

  • Бијељина

Опис радног мјеста

OIKOS INSTITUT
Незнаних јунака 9-11
Бијељина
Број: 10/23   

Расписује
 
                                                                     О Г Л А С
                                                         
Прима се ВОЛОНТЕР са ВСС друштвени смјер (економиста, правник, информатичар, професор разредне наставе).

Пријављени кандидати имају могућност да одраде волонтерски стаж и након завршетка стекну увјерење о положеном стручном испиту.
Оглас остаје отворен закључно са 09. 04. 2023. године.
Све пријаве заједно са CV-ом слати електронским путем на е-маил адресу: novi.oikos@gmail.com
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                  

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;