Бравар-СХП Целеx а.д.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Вриједни сте и амбициозни?! Тражите посао који ће Вам пружити могућност да учите и континуирано напредујете? Придружите се нашем тиму.

Бравар у служби одржавања Бања Лука

Опис посла:
    Утврђује узроке застоја и кварова и извршава поправке производних и непроизводних машинских постројења, машина и  објеката,
    У сарадњи са технолошким особљем врши подешавања механизама производних машинских постројења у циљу исправног рада,
    Врши замјену потрошних и хаваријских резервних дијелова на машинским производним и непроизводним постројењима,
    Редовно обилази постројења у циљу провјере исправности рада, даје приједлоге за превентивно одржавање и поправке, као и приједлоге за унапређење или побољшање рада постројења или дијелова постројења и учествује у извршавању или самостално извршава исте,
    Одржава чистоћу и ред простора у којима борави и ради,
    Сноси одговорност за извршене послове,
    Одговара за поштовање прописа заштите на раду и ППЗ као и за кориштење прописаних средстава заштите,
    Извршава обавезе проистекле из интегрисаног менаџерског система према стандарду ИСО 9001:2008,
    Све друге споредне послове који су у вези са наведеним пословима и са истима чине цјелину и чије је обављање неопходно ради одржавања пословног процеса код послодавца као и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Потребне вјештине:
•    Пожељно разумијевање и самостална употреба техничке документације,
•    Пожељно искуство на одржавању машина, алата,  производних процеса,
•    Пожељно познавање рада на рачунару- МС Оффице,
•    ССС  (III-IV степен) машинског усмјерења, обавезан услов.

Од кандидата се очекује :
•    Спремност на рад у смјенама I, II i III (  смјена)
•    Спремност на рад у тиму
•    Флексибилност.
 
Своје биографије можете слати на на е-маил:    mirjana.vracar@shpgroup.eu , те лично или поштом на адресу СХП Целеx а.д., Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;