ВОЗАЧ ДОСТАВЉАЧ-„ИНТЕР МЦТ “ Д.О.O.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

„ИНТЕР МЦТ “ Д.О.O.
Дунавска бб
78000 Бања Лука
Tel: 051/345-520, fax: 324-852
e-mail: intermct@gmail.com

                                                                                               
ОГЛАС  за пријем у радни однос

Предузећу ИНТЕР МЦТ ДОО са сједиштем у Бања Луци, Дунавска бб које се бави трговином на велико алкохолним и безалкохолним пићима, потребни радници на радном мјесту:

1.    ВОЗАЧ ДОСТАВЉАЧ   (м) 3 - извршиоца
Опис послова
-    Превоз и достава робе

Услови за пријем у радни однос:
-    Пожељно радно искуство за возаче - достављаче
-    Поузданост,одговорнст;
-    Спремност за тимски рад;
Неопходно посједовање возачке дозволе Б и пожељна Ц категорија, лиценца возача, картице за дигитални тахограф и положеног дежавног испита за возача.

Пријаву и ЦВ слати путем e-maila intermct@gmail.com или на адресу ИНТЕР МЦТ д.о.о., Дунавска бб, Бања Лука.
Конкурс отворен до попуне радног мјеста.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;