Доктор медицине- Дом здравља „Свети Сава“ Шековићи

  • Шековићи

Опис радног мјеста

 Дом здравља „Свети Сава“ Шековићи,   

расписује:


                                                             ЈАВНИ ОГЛАС
                                 За пријем у радни однос на   одређено вријеме,  на радно мјесто:

Доктор медицине – 1 извршилац,

Опис послова
Послове и радне задатке доктора медицине обавља и извршава у складу са Правилником о раду и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дому здравља „Свети Сава“ Шековићи.

Општи услови за кандидате
1. Да су дражављани Републике Српске или БиХ,
2. Да су старији од 18 година,
3. Да задовољавају опште  здравствене способности
4. Да се против кандидата не води кривични поступак

-    Посебни услови
-    1.ВСС – медицински факултет
-    2. Лиценца за рад

-    Уз пријаву на оглас приложити:
1.    Увјерење о држављанству,
2.    Извод из матичне књиге рођених,
3.    Увјерење да се не води кривични поступак против кандидата,
4.    Овјерена фотокопија дипломе,
5.    Лиценца за рад
6.    Љекарско увјерење кандидат  ће доставити након окончања изборне процедуре.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, а биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.
Пријава се доставља лично или путем поште на адресу:
Дом здравља „Свети Сава“ Шековићи, ул. Неђе Мекића бр. 3,
75450 Шековићи

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;