STOLAR-VS COMERC

  • Бијељина

Опис радног мјеста

VS COMERC д.о.о.       
76300 Бијељина,Патковча 8/66
 tel/faks +38755423414,     mob+38765527358
ПИБ 402497020005  

Расписује: ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  


Фирми д.о.о.“VS Comerc“ Патковача потребан радник на пословима
-СТОЛАР....1 извршилац,на неодређено вријеме.

Посебни услови радног мјеста

Пожељно радно искуство,мада није неопходно.

Оглас објавио

  • Назив: VS COMERC d.o.o.
  • Контакт особа: Vitomir Ćato
  • ЈИБ: 4402497020005
Patkovača 8/66,Bijeljina
055/423-414
;