Возач доставног возила-Компанија Милојевић Гиље Гас д.о.о.

  • Бијељина

Опис радног мјеста

KOMPANIJA MILOJEVIĆ
GILJE GAS D.O.O.


На основу указане потребе фирма Компанија Милојевић Гиље Гас д.о.о. Бијељина, дана 01.09.2023. године објављује

                                                                     О Г Л А С
                                             за пријем (1 једног) радника на радно мјесто:

-Возач доставног возила (регија – Бијељина)

УСЛОВИ:
1)КВ – возач моторних возила,
2)Возачка дозвола: Ц категорије,
3)Остали услови: није потребно радно искуство.

Пријаве на оглас те документе којима се доказује испуњеност горе наведених услова кандидат ће доставити лично на адресу Љељенча бб, Бијељина или на е-маил: giljegas@teol.ne

Све информације везано за наведено радно мјесто, могу се добити позивом на број телефона 055/255-215.
Оглас остаје отворен 40 дана од дана објаве.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;