Дипломирани инжињер архитектуре (М/Ж) - "Routing” д.о.о. Бања Лука,

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

"Routing” д.о.о. Бања Лука,
Ул. I Крајишког корпуса 16,
78 000 Бања Лука,
info@routingbl.com
расписује
                                        О Г Л А С           

Дипломирани инжињер архитектуре (М/Ж) - 1 извршилац   

Рад на: неодређено вријеме
Кандидат треба да испуњава сљедеће услове:
- стручна спрема ВСС, завршен факултет
- минимално 8 година радног искуства у струци
- положен стручни испит
- пожељно посједовање Лиценци за израду и ревизију техничке документације
- познавање рада на рачунару
- познавање енглеског језика
- возачка дозвола Б категорије
Уз пријаву треба приложити:
-CV
Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС”.
Оглас остаје отворен: до 30.09.2023. године или до попуне радног мјеста

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;