ПУ Клуб за djецу Звјездица - БАЊА ЛУКА

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ПУ Клуб за djецу Звјездица
Јована Дучића 51
БАЊА ЛУКА
         
Расписује
                             О Г Л А С

ВАСПИТАЧ -  2 ИЗВРШИОЦА
ПРОФ.ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА -  1 ИЗВРШИЛАЦ
ЛОГОПЕД -  1 ИЗВРШИЛАЦ
Услови рада:
Кандидати не морају имати положен стручни испит.
Заинтересовани кандидати се могу јавити лично на адресу послодавца или на контакт телефон 065/347-888

Конкурс  отворен од  29.9.2023.год.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;