КОНОБАР - KAFE BAR LANA CAFFE

  • Приједор

Опис радног мјеста

KAFE BAR  LANA CAFFE
Брезичански пут бб
79208 Брезичани, Приједор
 ( царински терминал Брезичани, Приједор )

OГ Л А С

1. К О Н О Б А Р  -  1 ИЗВРШИЛАЦ

ПОРЕД ОПШТИХ УСЛОВА за засниванје радног односа будући радници морају испуњавати и следеће услове:

1.  завршену најмање средњу школу ( предност угостителјство )
2. радно искуство од најмање 6 мјесеци на пословима конобара

НУДИМО ВАМ могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од  3 мјесеца.
Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима,
Молимо Вас да пошаљете своју биографију и списак ранијег послодавца код којих сте обављали конобарске послове, електронским питем на Е-маil адресу:
prologistic2013@gmail.com са Вашим контактом како бисмо Вас могли обавјестити о резултату конкурса.

                                                                                         

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;