Књиговођа - Profi Nova Бијељина

 • Бања Лука
 • Бијељина
 • Градишка
 • Кнежево
 • Козарска Дубица
 • Лакташи
 • Србац
 • Челинац

Опис радног мјеста

Profi Nova d.o.o
Бијељина

Расписује
                                             О Г Л А С
 за једно радно мјесто у пословној јединици у Бања Луци:

1. Књиговођа– 1 извршилац на неодређено вријеме

Услови:
-•ССС, ВШС или ВСС
-•Пожељна лиценца за звање овлаштеног рачуновође или овлаштени рачуноводствени техничар
-•Најмање три године радног искуства у струци
-•Познавање енглеског језика
-•Возачка дозвола Б категорије

Пријаве је потребно доставити у року од 30 дана од дана оглашавања путем линка https://profinova.ba/karijera/
Уз пријаву на конкурс потребно доставити кратку биографију, доказ о радном искуству, потврде о стручном усавршавању, препоруке предходних послодаваца.

Трајање огласа 30 дана.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

 • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
 • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
 • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;