Референт финансија - ТВОРНИЦА ПАПИРА "SHP Celex" Бања Лука

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ТВОРНИЦА ПАПИРА "SHP Celex"

Референт финансија Бања Лука

Главна задужења:
    Прати токове готовине и припрема дневне извјештаје о стању новчаних средстава и обавеза према пословним партнерима,
    Припрема приједлоге за плаћање и платне налоге као и друге инструменте плаћања,
    Прати рочност обавеза и благовремено припрема налоге за плаћање,
    Усаглашава финансијско стање са купцима и добављачима,
    Kомуницира са банком на дневном нивоу,
    Прати извршење налога и ликвидира документацију на основу које је плаћање извршено,
    Води благајну друштва у домаћој и иностраној валути, предаје пазар у банку,
    Евидентира и књижи банкарске изводе у домаћој и ино валути на дневном нивоу.

Kонкретно за ову позицију услови су:
•    Потребно образовање: ССС/ВСС економског смјера,
•    Познавање енглеског језика у говору и писању, познавање рада на рачунару
•    Спремност на учење и тимски рад у динамичном радном окружењу у мултинационалној, производној и извозно оријентисаној компанији
•    Радно искуство на истим пословима,
•    Возачка дозвола Б категорије,
•    Спремност да се одмах почне да ради.

Трајање: 10 дана  
 
Пријаве са биографијом можете слати на e-mail: mirjana.vracar@shpgroup.eu  или можете Вашу биографију предати лично или поштом на адресу "SHP Celex" а.д., Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.
 

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;