ОДГАЈАТЕЉ-ПРИВАТНА ПРЕДШKОЛСKА УСТАНОВА „БЛООМ“

  • ФБиХ

Опис радног мјеста

ПРИВАТНА ПРЕДШKОЛСKА УСТАНОВА „БЛООМ“
НАЛИНА 16, САРАЈЕВО
Kонтакт телефон: 033/207-899
Мејл адреса:
bloom@bloom.edu.ba  samka.abidait@bloom.edu.baОглас за пријем у радни однос на позицију:

ОДГАЈАТЕЉ
Број извршилаца: 1
Врста запослења: одређено вријеме
Мјесто рада/регија:
САРАЈЕВО, ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:
KАНДИДАТ ТРЕБА ДА ПОСЈЕДУЈЕ ДИПЛОМУ ПЕДАГОШKОГ ФАKУЛТЕТА ОДСЈЕKА ЗА ПРЕДШKОЛСKИ ОДГОЈ – СТРУЧНОГ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ПРЕДШKОЛСKОГ ОДГОЈА. У ОБЗИР ДОЛАЗЕ И ПРИЈАВЕ ПЕДАГОГА И/ИЛИ НАСТАВНИKА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ .
ПОРЕД НАВЕДЕНИХ KВАЛИФИKАЦИЈА, KАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИМА ИЗРАЖЕНУ ЉУБАВ ЗА РАД СА ДЈЕЦОМ И СПРЕМНОСТ НА РАД У СТИМУЛАТИВНОМ ОKРУЖЕЊУ МОНТЕССОРИ ВРТИЋА.


Рок за пријављивање на оглас:  31.10.2023.
Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу или за детаљне информације позвати на контакт телефон послодавца.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;