Професор српског језика- ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка

  • Градишка

Опис радног мјеста

ЈУ Средња стручна и техничка школа
Видовданска 58
78 400 Градишка


                                                              К  О  Н  К  У  Р  С
                                                              за пријем радника

1.    Професор српског језика - 5 часова наставе седмично, 1 извршилац, са радним искуством од најмање годину дана у струци, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године.

Посебни услови радног мјеста

Уз потписану пријаву, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова на основу које се врши бодовање.
-Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс:
1)да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;
2)да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3)да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4)Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5)увјерење о подацима из посебног региста лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупоребе и искориштавања дјеце;
*Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
6)Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (кандидати увјерење прибављају у суду).

-Документација која доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање кандидата:
1)Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.
2)Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо-школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.
3)Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.
4)Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:
    врсти посла
    степену стручне спреме
    дужини оствареног радног стажа

*НАПОМЕНА: Уколико се за одређено радно мјесто не пријави кандидат са радним искуством у струци, узеће се у разматрање пријаве кандидата без радног искуства.
5)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
6)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
7)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.
Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, одржаће се у понедјељак, 02.10.2023. године у 11:00 часова  у просторијама школе.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.
Контакт телефон: 051/813-385.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;