РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ /ХИГИЈЕНИЧАР-„Sector Security“ д.о.о.

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

„Sector Security“ д.о.о. Бања Лука, највећа домаћа компанија у области приватне заштите, расписује


                                         K O Н K У Р С
                   за пријем радника у радни однос с пуним радним временом


РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ - ХИГИЈЕНИЧАР   (м/ж)
За подручје сједишта друштва
Број извршилаца .................1 (један)


Услови:
-    НК/ССС,
-    Искуство у наведеним пословима, није неопходно,

Пријаве доставити путем е-маила: pantelija.damjanovic@sectorsecurity.org;
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;