Инжењер електропостројења- „Рафинерија нафте Брод“ а.д.

  • Брод

Опис радног мјеста


Инжењер електропостројења у Сектору енергетике са мјестом рада у „Рафинерија нафте Брод“ а.д.
Извршилаца – 1

Услови за заснивање радног односа:
1.    Општи услови који су прописани законом.

2.    Посебни услови:
-    VII степен стручне спреме – Електроинжењер;
-    Радни стажом у струци од најмање 2 године (може и без радног искуства);
-    Одговорна особа спремна за рад у динамичном окружењеу;
-    Иницијативност и добре комуникационе способности;
-    Познавање рада на рачунару (Word, Excel);
-    Додатно образовање представља предност.

4.    Потребна документа:
-    Биографија (ЦВ)
-    Докази о радном искуству ако га има.

Са свим кандидатима који испуњавају услове, Kомисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Kандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

5.    Рок за подношење пријава :
Kонкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.
Пријавом на оглас дајете сагласност да се ваши лични подаци, као и сви подаци које ће компанија  „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, прикупити за вријеме трајања селекцијског поступка, могу обрађивати, користити и размјењивати унутар компанија „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука и „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод.
Документи се достављају лично, електронски или на адресу:
„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, ул. Kраља Алфонса  XIII бр. 37а (са назнаком потреба за радником на радно мјесто Инжењер електропостројења у Сектору енергетике  „Рафинерија нафте Брод“ а.д.).
Телефон:  051/242-826
Е-маил: kadrovi@optimagrupa.net

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;