СТОЛАР-Карпентери Виторог

  • Приједор

Опис радног мјеста

Карпентери Виторог
Јаруге бб, Приједор
Контакт телефон:
052 482 502
Мејл адреса:
office@karpenteri-vitorog.com


 Оглас за пријем у радни однос на позицију:  

СТОЛАР
Број извршилаца: 1
Врста запослења: Неодређено (Пробни рад 3 мјесеца)
Мјесто рада/регија:Приједор


ОПИС ПОСЛА:
•    Машинска обрада масивног древта и материјала направљених на бази дрвета (пиљење, блањање, глодање, бушење, стругање, брушење)
•    Опслуживање, подешавање, одржавање и надгледање машина
•    Обављање радних активности на основу радних налога
•    Ажурно вођење радне документације

НУДИМО:
•    Рад у стабилној домаћој компанији са вишедеценијском традицијом која биљежи стални раст и развој
•    Рад у пријатној тимској атмосфери
•    Могућност напредовања унутар компаније
•    Подстицаје у виду бонуса

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:
•    ССС, пожељно дрвопрерађивачке или машинске струке;
•    Пожељно познавање цртежа и кројних листа;
•    Предност кандидатима са радним искуством у дрвопрерађивачком сектору, примарно производња столица

Рок за пријављивање на оглас:До попуне радног мјеста
Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу или за детаљне информације позвати на контакт телефон послодавца.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;