Магистар фармације

  • Бијељина
  • Требиње

Опис радног мјеста

ZU-APOTEKA “ EXPERA PHARMACY “ BIJELJINA

                           Расписује
                          О Г Л А С

Здравственој установи-Апотека „Expera Pharmacy“ потребан Магистар фармације ( мr.ph. ) са лиценцом за рад у апотеци у Требињу.

Опис посла
- Послови магистра фармације

Потребна знања, вјештине и особине кандидата
Обавезно:
- VSS, звање – Магистар фармације
- Положен стручни испит
- Лиценца за рад издата од стране Фармацеутске коморе Републике Српске
- Одлично сналажење у MS Оffice пакету и рад на рачунару
- Возачка дозвола “Б” категорија

Пожељно:
- Усмјереност на задовољство пацијената, добре комуникационе и организационе вештине, , познавање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије.
- Амбициозна, вриједна, самоиницијативна особа, динамична и сналажљива особа, поуздана и одговорна особа, особа оријентисана ка испуњењу циљева

Број извршилаца:1
Мјесто рада: Требиње

Пријава мора да садржи следеће:
- Радну биографију (CV) кандидата

Уколико испуњавате обавезна знања и вјештине, уколико сте спремни за тимски рад и заинтересовани за ово радно мјесто, пријавите се на е-маил адресу: office@experapharmacy.com
Здравствена установа задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.
Оглас остаје отворен 30 дана, од дана објављивања.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;