Водитељ продуженог боравка-ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Рибник

  • Рибник

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи Рибник
Раде Јованића 38
тел.: 050/431-017, 431-475
e-mail: os049@skolers.org

На основу члана 125. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске“број 81/22), директор школе  р а с п и с у ј е

                                                       К О Н К У Р С
                              За  наставни кадар у школској 2023/2024.години

1.    Водитељ продуженог боравка ..........  један извршилац, централна школа положен стручни испит, до краја школске 2023/24 године;,

Посебни услови радног мјеста

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске“ број ( 81/22)  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:
-Увјерење о држављанству  
-Извод из МКР или копија личне карте
-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске“ број 76/15)
-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
-Увјерење о положеном стручном испиту
-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)   
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске“ број 76/15)
потребно је приложити :
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања
-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица
-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)
-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске“.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.
Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.
Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ“Десанка Максимовић“ у Горњем Рибнику,  11. децембра  2023.године у 0900 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;