УР “ МАМАСИТА “ БИЈЕЉИНА

  • Бијељина

Опис радног мјеста

УР “ МАМАСИТА “ Б И Ј Е Љ И Н А
Ул. Српске добровољачке гарде бр.17

Расписује

                                                                   О Г Л А С
                                                        за  пријем у радни однос

Потребна радница за рад на пословима кувара  ( Ж) …………1 извршиоца, за рад на одређено вријеме

 УСЛОВИ
 - кв/ссс
- поуздана и одговорна особа
- пожељно радно искуство

Сви заинтересовани кандитати информације могу добити на број телефона: 065/371-416
Оглас остаје отворен 20 дана од дана објављивања

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;