УР ПАНСИОН ”ИМА ДАНА” БИЈЕЉИНА

  • Бијељина

Опис радног мјеста

УР ПАНСИОН ”ИМА ДАНА”
Б И Ј Е Љ И Н А
Дана 30.11.2023

Расписује

                                                           О Г Л А С
                                                   За пријем у радни однос

Потребни радници на пословима;
-помоћни кувар у УР Пансион “ Има дана” .............1 извршилац за рад на неодређено вријеме
-конобар.............1 извршилац

Сви заинтересовани кандидати информације могу добити на телефон:065/623-244
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;