Правник- ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС

  • Бијељина
  • Зворник

Опис радног мјеста

ДОО ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС БИЈЕЉИНА

Расписује:

                                                                       К О Н К У Р С
                                                               за пријем у радни однос


Оснивачи ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС-а иза себе имају дугогодишње искуство у листирању на аустралијској берзи на рударским пројектима.

ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС у оквиру локалних компанија из Бијељине, које раде на пројектима геолосшких истраживања базичних и племенитих метала на подручју БиХ расписује конкурс за позицију:

1. ПРАВНИК из области Привредног права
Мјесто рада: Бијељина

Опис послова:
•Обављање свих врста правних, општих и кадровских послова;
•Израда појединачних правних аката (уговора, рјешења и др.);
•Пружање правне подршке у припреми увјерења, одлука и других интерних аката Друштва;
•Законско регулисање статусних питања  Друштва;
•Израда, тумачење и контрола уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора, у складу са важећим законским прописима;
•Судјеловање у рјешавању свих врста имовинско-правних односа, рад на прикупљању свих врста увјерења од управних органа за потребе пословања Друштва;
•Прибављање разних врста дозвола, увјерења и потврда за потребе Друштва;
•Поред набројаних послова радник ће обављати и друге послове за које је стручно оспособљен према потребама послодавца.

Посебни услови радног мјеста

Обавезни услови:
•ВСС - завршен Правни факултет;
•Минимално 2 година радног искуства, у области привредног права;
•Познавање рада на рачунару;
•Познавање енглеског језика (напредни ниво);
•Возачка дозвола „Б“ категорије (активан возач);
•Спремност за тимски рад, способност рјешавања проблема и пружање рјешења у кратким временским роковима, комуникативност, одговорност, поузданост.
Остали услови:
•жеља за професионалним усавршавањем и учењем нових вјештина;
•одличне организационе способности, способности аналитичког размишљања и планирања;
•проактивност, орјентисаност на резултате;
•стални боравак и рад у Бијељини.

Нудимо:
•стручно усавршавање из дјелокруга пословања;
•рад у интернационалној берзанској компанији;
•рад на одређено вријеме уз могућност заснивања сталног радног односа;
•стимулативна примања.

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима своју пријаву (CV и препоруке претходних послодаваца) можете послати путем опције "ПРИЈАВИ СЕ НА ОГЛАС" или путем маила на info@lykosmetals.com
Трајање огласа: 15 дана

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;