ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС

  • Бијељина
  • Зворник

Опис радног мјеста

ЛYКОС БАЛКАН МЕТАЛС

Сарадник за друштвени ангажман и имплементацију ЕСГ стандарда
Мјесто рада: Бијељина

Опис послова:
•Израде и проведбе комуникационе стратегије пословања компаније;
•Извјештава о свим важним активностима и одржаним састанцима;
•Организује и брине о правовременом информисању јавности о раду компаније;
•Успоставља сарадњу, организацију и комуникацију са свим интересним скупинама;
•Документује, прима и заводи, распоређује и архивира повјерљиве и друге материјале те ради на базама података;
•Припрема и осигурава доступност информација према заинтересованим странама;
•Припрема и осигурава доступност промотивног - инфо материјала о раду компаније;
•Ради на уређивању и ажурирању садржаја за wеб страницу;
•Води интернет комуникацију и ажурира садржаје на друштвеним мрежама;
•Учествује у предлагању мјера ради унапређења пословања компаније;
•Ради на имплементирању свјетских стандарда пословања - ЕСГ стандарди;
•Сарађује са медијима те по потреби организује интервјуе, разговоре и евентуалне наступе у медијима;
•Припрема периодичне извјештаје из свог дјелокруга рада;
•Извршава остале послове по налогу директора.


Посебни услови радног мјеста

Потребни услови:
•ВСС образовање – из области друштвених наука;
•Минимално двије  радног искуства на сличним или истим пословима;
•Радно искуство у администрацији или сектору односа са јавношћу;
•Предност имају кандидати који имају искуство у имплементацији стандарда који се тичу заштите животне средине, друштвене инклузије и развоја заједнице;
•Изврсно познавање  енглеског језика у писму и говору;
•Одлично познавање рада на рачунару;
•Посједовање возачке дозволе Б категорија (активан возач).
Остали услови:
•Активно познавање и праћење актуелне друштвено-политчке ситуације у земљи и региону;
•Изражена комуникативност, организованост и прецизност;
•Одличне организационе способности, способности аналитичког размишљања и планирања;
•Проактивна орјентисаност на резултате, одговорност;
•Самосталност и мотивираност у рјешавању проблема;
•Склоност тимском раду.

Нудимо:
•стручно усавршавање из дјелокруга пословања,
•рад у интернационалној берзанској компанији,
•рад на одређено вријеме уз могућност заснивања сталног радног односа,
•стимулативна примања.
Уколико желите постати дио нашег успјешног тима своју пријаву (CV и препоруке претходних послодаваца) можете послати путем опције "ПРИЈАВИ СЕ НА ОГЛАС" или путем маила на info@lykosmetals.com

Трајање огласа: 15 дана

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;