ДИРЕТОР ПРОДАЈЕ -Љбиље д.о.о.

  • Билећа
  • Љубиње
  • Требиње

Опис радног мјеста

Љбиље д.о.о.  
Црногорскипут бб, Љубиње
Телефон: +387 59 621-598 
office@ljekobilje.rs

“ЉБИЉЕ доо“ ЉУБИЊЕ, друштво са традицијом дугом преко двадесет година из области узгоја и  прераде љековитог биља и која под познатим брендом „ЉЕKОБИЉЕ“ производи преко 250 производа (саднице, чајеви, етарска уља, козметика, мирисни програм...) расписује:

                                                                            K О Н K У Р С
                                                                        за пријем на позицију

ДИРЕТОРА ПРОДАЈЕ
МЈЕСТО РАДА : Територија Босне и Херцеговине

Поред општих услова прописаних Законом о раду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 1/16 и 66/2018) потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће

ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:
-    Искуство у раду на истим или сличним пословима минимум 3 године;
-    Високо стручно образовање (економиста,  технолог, , менаџер,  …)
-    Познавање рада на рачунару – самосталан рад ( MS office пакет, интернет)
-    Посједовање возачке дозволе “Б” категорије – активан возач

ЗАДАЦИ ДИРЕKТОРА ПРОДАЈЕ:
-    Осмишљава, планира, организује и реализује продају робе у земљи и иностранству
-    Истражује тржиште ради продаје, истражује солвентност потенцијалних купаца и предлаже политику продаје
-    Организује и контролише рад комерцијалиста и продајну мрежу
-    Прати комерцијалне и маркетиншке активности конкурената
-    Припрема  уговоре са купцима, прати реализацију  и надгледа рокове
-    Унапређује процесе и константно подиже продају
-    Саставља редовне седмичне, мјесечне и годишње извештаје
-    Прави анализу продаје и остварење плана продаје и проводи друге процесе продаје у складу са законским и подзаконским актима, правилима и стандардима из ове области
-    Извршава остале послове по налогу директора

Плата и остали услове рада се договарају у фирми.
Уз пријаву потребно је послати детаљан ЦВ са фотографијом.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА ЗА РАДНО МЈЕСТО:
-    Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на маил:  m.vujovic@ljekobilje.rs  или путем поште на адресу:  »ЉБИЉЕ доо«, Пека Павловића бб, 89230 Билећа.
-    Пријаве могу слати сви заинтересовани кандидати  са територије БиХ.
-    На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. 

Kонкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;