ТРГОВАЦ У КИОСКУ - „ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ АД - Минутица БАЊА ЛУКА

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ АД  - Минутица
БАЊА ЛУКА

О Г Л А С
за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

За подручја:     
•    БАЊА ЛУКА – више извршилаца

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:
-    Минимално  ССС
-    Радно искуство у трговини/малопродаји
-    Пожељно познавање рада на рачунару („MC office“)


Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:   
-    Копија извода из матичне књиге рођених,
-    Копија увјерења о држављанству
-    Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.
Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе:  dragana.dujakovic@minutica.ba .

Молбе доставити на адресу:
ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ
 „Глас Српски-Трговина“ ад - Минутица Бања Лука,
Улица Веселина Маслеше бр.13, Бања Лука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;