Руковалац машинама за израду пластичних производа - „Plastoflex“ д.о.о. Грачаница

  • Добој

Опис радног мјеста

„Plastoflex“ д.о.о. Грачаница
Бранилаца града бб,
75320 Грачаница / БИХ

Контакт телефон:
035/705-030
posao@plastoflex.ba  

Оглас за пријем у радни однос на позицију:
Руковалац машинама за израду пластичних производа
Више извршилаца
Мјесто рада/регија:
Грачаница

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове:
-није потребно радно искуство
-НК/КВ/ССС
-спремност на рад у смјенама

Све додатне информације у вези са условима рада заинтересовани кандидати могу добити на број телефона: 035/705-030
Пријаве кандидата треба да садрже краћу биографију, адресу и контакт телефон.
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.
Само кандидати који испуњавају услове и уђу у ужи круг биће позвани на разговор.

Пријаве слати на адресу:
Plastoflex д.о.о.,
Бранилаца града бб,
75320 Грачаница;
или путем е-маила: posao@plastoflex.ba
Више о нашим производима на: https://www.fora.ba/Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;