Дипломирани инжењер грађевинарства - ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" ДОО БАЊА ЛУКА

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" ДОО БАЊА ЛУКА
КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 92-96
78 000 БАЊА ЛУКА

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

1. Дипломирани инжењер грађевинарства, конструктивни смјер................ 1 изршилац

Мјесто рада: Бања Лука
   Послови које ће радник обављати:
•    Пројектовање мостова и других инфраструктурних објеката
•    Израда пројеката реконструкције мостова и других објеката
•    Припрема техничке документације и техничких извјештаја
•    Координација са другим стручњацима у процесу пројектовања и изградње
•    Анализа и оптимизација конструкција
•    Учешће у техничким прегледима и контролама квалитета
 
Услови:
•    ВСС / конструктивно усмјерење (240ECTS бодова или више)
•    Минимално 5 (пет) година радног искуства у пројектовању грађевинских контсрукција
•    Пожељно искуство у пројектовању мостова
•    Познавање релевантних софтверских алата
•    Организацијске способности и сигуран професионални приступ
•    Способност рада у тиму и добре комуникационе вјештине
Институт за грађевинарство ‘’ИГ’’ д.о.о. Бања Лука подржава политику једнаког третмана кандидата и запослених.
Није дозвољена дискриминација кандидата и запослених по основу боје коже, пола, вјерског опредјељења, сексуалне оријентације, националности, језика, брачног статуса или по било којем другом основу.
Пријаве на оглас са биографијама са назнаком “Пријава за посао-Грађевински инжењер, конструктивно усмјерење”, слати на адресу:

e-mail: info@institutig.ba , daniel.ilic@institutig.ba
контакт телефон: 051/348-360
контакт особа: Даниел Илић

Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама Института за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука.
Конкурс остаје отворен до попуњавања позиције.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;