ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

  • Источно Ново Сарајево

Опис радног мјеста

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

На основу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22 ), директор Јавне установе Школе за основно музичко образовање Источно Ново Сарајево, доноси

                                                  ИСПРАВКУ
                        дијела Конкурса за попуну упражњених радних мјеста

У Конкурсу за попуну упражњених радних мјеста , расписаном 26.06.2024. године а посредством ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Источно Сарајево, БРИШЕ  се у дијелу који се односи на радно мјесто под бројм 6. Наставник теорије музике 1 извршилац, 1 час на неодређено вријеме са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.


Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;