Специјалиста интерне медицине или субспецијалиста нефролог-ЗУ специјална болница за дијализу “Интернационални дијализа центар”

  • Бијељина

Опис радног мјеста

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА–СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ДИЈАЛИЗУ “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР”
БАЊА ЛУКА, Ивана Фрање Јукића 9, тел. (+387 51) 344 730, фаx. (+387 51) 344 733

Здравствена Установа-специјална болница за дијализу “Интернационални дијализа центар” Бања Лука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем итегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашој пословној јединици у Бијељини, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:


1 . ДОКТОР - специјалиста интерне медицине или субспецијалиста нефролог, на неодређено вријеме,  1  извршилац(м/ж).

Пријавити се могу и сви заинтересовани кандидати који би засновали радни однос на пуно радно вријеме као и кандидати који желе да раде по основу допунског рада.

УСЛОВИ:
- ВСС – Медицински факултет, специјалиста интерне медицине или субcпецијалиста нефролог;
- Пожељно познавање енглеског језика;
- ИТ вjештине: Познавање Windows  i MS Office.

Приоритет имају кандидати са претходним искуством у раду на дијализи.

Позивамо све заинтересоване кандидате да нам доставе сљедеће:
- биографију
- фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
- фотокопију потврде о завршеној специјализацији из интерне медицине или субспецијализацији из нефрологије

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно биографију са доказима о испуњавању услова могу доставити на маил адресу natasa.mavija@freseniusmedicalcare.com  или путем поште на адресу: „Интернационални дијализа центар“ Бања Лука, Ивана Фрање Јукића број 9, 78 000 Бања Лука, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Oглас oстаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;